Tuleiki zaciskowe ER

 
Tulejka zaciskowa ER11 zakres 1/8

Tulejka zaciskowa ER11 zakres 1/8

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
Do koszyka
 
Tulejka zaciskowa ER11 zakres 3-2

Tulejka zaciskowa ER11 zakres 3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER11 zakres 4-3

Tulejka zaciskowa ER11 zakres 4-3

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER11 zakres 5-4

Tulejka zaciskowa ER11 zakres 5-4

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER11 zakres 6-5

Tulejka zaciskowa ER11 zakres 6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 1-0,5

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 1-0,5

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 1/8

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 1/8

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 10-9

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 10-9

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 12-11

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 12-11

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 3-2

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 4-3

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 4-3

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 5-4

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 5-4

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 6-5

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 7-6

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 7-6

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 8-7

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 8-7

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER16 zakres 9-8

Tulejka zaciskowa ER16 zakres 9-8

Waga: 0.25 kg
netto: 16,00 zł / szt.
(brutto: 19,68 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 0,5-1

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 0,5-1

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1.5-1

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1.5-1

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1/2

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1/2

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1/8

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 1/8

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 10-9

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 10-9

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 11-10

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 11-10

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 12-11

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 12-11

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 13-12

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 13-12

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 2-1

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 2-1

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 3-2

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 6-5

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER20 zakres 7-6

Tulejka zaciskowa ER20 zakres 7-6

Waga: 0.25 kg
netto: 18,00 zł / szt.
(brutto: 22,14 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 1/8

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 1/8

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 10-9

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 10-9

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 11-10

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 11-10

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 12-11

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 12-11

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 13-12

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 13-12

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 14-13

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 14-13

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 15-14

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 15-14

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 16-15

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 16-15

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 3-2

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 4-3

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 4-3

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 5-4

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 5-4

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 6-5

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 7-6

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 7-6

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 8-7

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 8-7

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER25 zakres 9-8

Tulejka zaciskowa ER25 zakres 9-8

Waga: 0.25 kg
netto: 19,00 zł / szt.
(brutto: 23,37 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 10-9

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 10-9

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 11-10

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 11-10

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 12-11

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 12-11

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 13-12

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 13-12

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 14-13

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 14-13

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 15-14

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 15-14

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 16-15

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 16-15

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 17-18

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 17-18

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 18-17

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 18-17

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 19-18

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 19-18

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 3-2

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 4-3

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 4-3

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 5-4

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 5-4

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 6-5

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 8-7

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 8-7

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER32 zakres 9-8

Tulejka zaciskowa ER32 zakres 9-8

Waga: 0.25 kg
netto: 22,00 zł / szt.
(brutto: 27,06 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/12-11

Tulejka zaciskowa ER40/12-11

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/3-2

Tulejka zaciskowa ER40/3-2

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/4-3

Tulejka zaciskowa ER40/4-3

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/5-4

Tulejka zaciskowa ER40/5-4

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/6-5

Tulejka zaciskowa ER40/6-5

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/7-6

Tulejka zaciskowa ER40/7-6

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)
 
Tulejka zaciskowa ER40/8-7

Tulejka zaciskowa ER40/8-7

Waga: 0.25 kg
netto: 24,00 zł / szt.
(brutto: 29,52 zł / szt.)